کاربرد انواع اتصالات فشار قوی

اتصالات فشار قوی

اتصال فشار قوی اغلب برای صنعت برق نام برده می شوند. ولی در اینجا این نوع اتصالات فشار قوی برای تمامی صنایع بزرگ و مهم در کشورها مدنظر است. این نوع اتصالات فولادی اغلب در صنایع آب، نفت و گاز کارایی دارند. اتصالات فشار قوی که در خطوط لوله کشی استفاده می شوند، بسته به محلی […]