سه راهی درزدار، انواع و کاربردهای آن

سه راهی درزدار

سه راهی درزدار چیست   سه راهی درزدار، یکی از انواع مختلف اتصالات جوشی درزدار می‌باشد. این محصول در حال حاضر به طور گسترده در اتصالات مختلف به کار می‌رود. در حقیقت هدف از استفاده از سه‌راهی درزدار، انشعاب از مسیری خاص در لوله می‌باشد. سه‌راهی درزدار به روش اتصال جوشی تولید می‌شود. امروزه جنس […]