دلیل انفجار منطقه نفتی چشمه خوش چه بود ؟؟!!!

انفجار خط لوله

انفجار منطقه نفتی چشمه خوش جهان بخش راهداری ، رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران در رابطه با شایعات به وجود آمده در فضای مجازی پیرامون حادثه اخیر انفجار منطقه نفتی چشمه خوش در حین عملیات توپک رانی در خط لوله 20 اینچ انتقال نفت چشمه خوش به اهواز توضیح داد : شرکت ملی […]