صنعت پتروشیمی چیست ؟

صنعت پتروشیمی

واژه‌ی پتروشیمی از دو کلمه پترول و شیمی ترکیب شده و معنی لغوی آن مواد شیمیایی حاصله از نفت است . به طور کلی می توان این گونه بیان کرد که بخشی از صنایع شیمیایی است که فرآورده های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گازطبیعی تولید می‌کند. البته برخی از ترکیبات […]