عرضه انواع ورق در بورس کالا

بیش از ۸۵ هزار تن انواع ورق در بورس کالا عرضه شد. امروز ۸۵ هزار و ۶۰۰ تن انواع ورق سرد؛گرم؛ گالوانیزه و قلع اندود روی تابلو معاملات بورس کالا قرار می گیرد که از این حجم ۱۶ هزار و ۴۰ تن ورق سرد B با میانگین قیمت پایه ۱۴۲ هزار و ۶۰۰ ریال عرضه […]