آیا ورق سیاه همان ورق گرم است؟

ورق سیاه یا ورق گرم

آشنایی با ورق سیاه یا همان گرم و کاربردهای آن در بسیاری از تماس‌ ها، مشاهده شده که مشتری هنگام بیان درخواست خود در انتخاب ورق سیاه و ورق گرم مردد می‌ شود. سوالی که ممکن است پیش آید این است که: آیا ورق سیاه همان ورق گرم است؟ یا ورق سیاه نوعی از ورق […]