تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر

ورق استیل

 ورق استیل بگیر و نگیر مقدمه ورق استیل عبارت است از مقاطع فلزی که در آلیاژهای مختلفی طراحی و ساخته می‌شوند. تفاوت در آلیاژها باعث تفاوت در ویژگی و کاربردهای این مقاطع فلزی می‌باشد. با اینکه دسته‌بندی‌های مختلفی برای انواع ورق استیل تعریف شده است، اما با این همه حال یکی از رایج‌ترین این دسته […]