از نبشی بیشتر بدانیم!

از نبشی بیشتر بدانیم!

نبشی یکی از مهمترین پروفیل‌های ساختمانی می ‌باشد که کاربرد گسترده‌ای دارد. این محصول به صورت مرکب و منفرد در امور عمرانی و ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نبشی در انواع مختلف و با کاربردهای متنوع تولید و به بازار عرضه می‌گردند. در این مقاله از انواع فلنج آسیا استیل سعی داریم بعد از معرفی […]