مقـاومت میلگـرد در برابـر ارزانی

قیمت میلگرد در جریان معاملات دو روز اخیر بورس کالا که شمش و میلگرد معامله شده است نکات جالبی به چشم می خورد که حاکی از مقاومت میلگرد به کاهش قیمت حداقل به اندازه شمش است. بنابراین در صورت تداوم این روند، مصرف کنندگان نهایی هیچ نفعی از کاهش قیمت شمش فولاد نمی برند. و […]