نحوه محـاسبـه وزن ورق استیل

محاسبه وزن ورق استیل

استیل چیست؟ استیل در واقع آلیاژی است که با پایه آهن کمتر از 2 درصد که ساختار آن را کربن تشکیل می دهد می باشد. استیل گونه ای از فولاد آلیاژی است که مقدار عناصر نیکل و کروم موجود در آن در مقایسه با سایر عناصر تشکیل دهنده آن بیشتر است. به صورت کلی، در […]