فلنج گالوانیزه

فلنج گالوانیزه

فلنج گالوانیزه چیست ؟ اصولا فلنج ها به قطعاتی گفته می شود که شفت را به محور متصل می کند و برای اتصال بین انتهای لوله ها کاربرد دارد. در واقع اتصال فلنج به یک اتصال قابل جدا شدن اشاره دارد که در آن فلنج ها، واشرها و پیچ ها به عنوان مجموعه ای از […]