فولاد آلیاژی و انواع آن

فولاد آلیاژی

فولادی آلیاژی چیست؟همراه با کاربرد و انواع آن فولاد آلیاژی، فولادی است که با عنصرهای گوناگون به صورت آلیاژ در آمده است. به منظور بهبود ویژگی های مکانیکی فولاد، می توان 1 تا 50 درصد از وزن آن را آلیاژ کرد. آلیاژ فولاد به صورت کلی به دود سته تقسیم می گردد: فولاد کم آلیاژ […]