ضخامت لوله های فولادی

برای بدست آوردن ضخامت لوله های فولادی باید از یک رابطه و قاعده خاصی تبعیت کرد تا کارایی بهتری داشته باشد. در توضیحات پایین به توضیح رابطه و ضخامت لوله‌ های فولادی خواهیم پرداخت. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ وﺭﻕ ﺑﺮﺍی ساخت لوله‌ های فولادی که برای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ است ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ […]