ماندگاری ویروس کرونا بر روی سطوح

ماندگاری ویروس کرونا بر روی سطوح

ویروس کرونا چیست؟ ویروس کرونا سندرم حاد تنفسی است که توسط حبابی از مولکول‌های چربی لیپیدی احاطه شده است که با حضور آب و صابون فرو می‌ریزد. در زبان عامه این ویروس به ویروس کرونای ووهان معروف شده است. زیرا انتشار این ویروس از کشور چین شهر ووهان صورت گرفته است. هشدار سازمان جهانی بهداشت […]