وضعیت صنعت فولاد و روند آن در آینده

صنعت فولاد

وضعیت صنعت فولاد و روندهای آینده در اواسط دهه 2000 کشورهای مهم تولید کننده در صنعت فولاد جهان چین ، ژاپن ، ایالات متحده ، روسیه و کره جنوبی به ترتیب با 272 ، 113 ، 99 ، 66 و 48 میلیون تن هستند. صادرکنندگان عمده نیز ژاپن ، روسیه ، اوکراین، اروپای غربی ، […]