راهنمای خرید نبشی

خرید نبشی

راهنمای خرید نبشی نبشی(Angle) یکی از پروفیل‌های مهم مورد استفاده در صنایع مختلف است که از دو سطح عمود و متصل بر یکدیگر که به نام بال نیز شناخته می‌شود، تشکیل شده است. نبشی در کاربردهای ساختمانی و صنعتی به صورت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. نبشی بسته به عوامل مختلف، انواع مختلفی دارند که […]