آشنایی با فلنج Flange و انواع آن

فلنج

 فلنج Flange مقدمه فلنج Flange قطعه دایره شکلی می باشد که در اطرافش سوارخ هایی تعبیه شده و برای اتصال استفاده می شود؛ فلنج ها بصورت جفتی می باشند و توسط پیچ و مهره قطعات را به یکدیگر متصل مینمایند. میتوان گفت پرکاربردترین اتصال دهنده شیرآلات، لوله و قطعات به یکدیگر فلنج ها می باشند. […]