جهش تولید با تولید ارزش افزوده

جهش تولید

حسین سلاح‌ ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با توجه به نام گذاری سال 99 سال جهش تولید گفت: برای جهش تولید باید از افزایش تولید در معنای سنتی عبور کرد. و با رفع تنگ ناهای موجود، جهش در ارزش ‌افزوده ایجاد کنیم. جهش تولید؛ تولید ارزش افزوده اقتصادی شاخص های کلان اقتصادی ایران به […]