صندوق بازنشستگی صنعت نفت

صندوق بازنشستگی صنعت نفت

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت در باب صندوق بازنشستگی صنعت نفت اعلام کرد که : جهت تحقق بخشیدن به تعهدات داده شده به ذی نفعان وزارت نفت ، شتاب بخشی در تکمیل پروژه ها و طرح های اقتصادی اجتناب ناپذیر است به همین دلیل برای سه سال آینده ظرفیت صندوق ها حدود 3 میلیارد دلار […]