کپ مانیسمان چیست

کپ مانیسمان

هر آنچه میخواهید درمورد کپ مانیسمان بدانید کپ مانیسمان از جمله رایج ترین اتصالات مسدود کننده می باشد که در انتهای خطوط لوله نصب می شود. هدف از به کاربردن کپ مانیسمان در انتهای خطوط لوله، جلوگیری از ورود عوامل خارجی به این خطوط می باشد. این کار باعث جلوگیری از گرفتگی لوله ها می […]