صادرات و واردات آهن اسفنجی

آهن اسفنجی

آهن اسفنجی آهن اسفنجی که گاهی آن را آهن احیای مستقیم (DRI-(Direct Reduced Iron نیز می‌نامند، از واکنش احیای مستقیم گندله‌های سنگ ‌آهن به کمک گاز احیاکننده و یا زغال‌ سنگ به دست می‌آید و عیار آن به طور معمول بین ۸۴ تا ۹۵ درصد است. بیشترین استفاده و کاربرد آهن اسفنجی در تولید آهن […]

آهن اسفنجی چیست و فرآیند تولید آن چگونه است ؟

آهن اسفنجی

آهن اسفنجی چیست ؟ آهن اسفنجی یا آهن احیای مستقیم(DRI-(Direct Reduced Iron، از واکنش اکسایش-کاهش مستقیم گندله‌های سنگ ‌آهن به آهن با استفاده از گاز احیاکننده و یا کربن حاصل از گاز طبیعی یا زغال‌ سنگ به دست می‌آید. این فرایند از آن جهت احیای مستقیم نامیده می‌شود که در حالت جامد و در دمای […]