فروش فولاد جهانی در سال 2021

تولید و فروش فولاد 2021

فروش فولاد از زمان های گذشته قیمت و میزان فروش فولاد بر اقتصاد کشور های مختلف تاثیر مستقیم دارد. نحوه ی قیمت گذاری فولاد برای فروش، بر حسب پارامتر های مختلفی از جمله مواد اولیه، نحوه تهیه و ماده نهایی تولید شده بستگی دارد. امروزه از فولاد در صنعت های مختلفی استفاده می شود از […]

جایگاه انرژی نو در جهان امروز

جایگاه انرژی نو در جهان امروز

صحبت های محمدرضا حبیبی در باب انرژی نو و سوخت های فسیلی رئیس پژوهشکده توسعه و بهینه سازی فناوری انرژی  با اشاره به اینکه حرکت به سمت استفاده هرچه کمتر از سوخت های فسیلی امری اجتناب ناپذیر است گفت : وزارت نفت می تواند به حوزه انرژی نو وارد و سرمایه گذاری های خود را […]