انواع میلگردهای ساختمانی و کاربرد انها

میلگرد چیست؟ میلگرد فولادی است که در بتن به منظور جبران مقاومت کششی آن استفاده می شود. میلگرد به صورت کلی با استانداردهای متفاوتی تولید و عرضه می گردند. همچنین، میلگردها در هر استانداردی طبقه بندی مشخصی داشته و با توجه به خواص مکانیکی فولاد موردنظر، در بازار موجود هستند. متصل نمودن میلگردها به یکدیگر […]