تاثیر کرونا بر قیمت و موجودی جهانی لوله های فولادی

تاثیر ویروس کرونا بر قیمت و موجودی جهانی لوله های فولادی

عدم قطعیت وحشتناک ترین چیز است. همه می خواهند بدانند که در چه شرایطی هستیم، حتی اگر چیز خوبی در پیش نباشد. با این حال، هر پیش بینی ای در شرایط فعلی بیش از چند روز اعتبار ندارد. اکنون ما یک وضعیت منحصر به فرد داریم. همه چیز به سرعت تغییر می کند که پیش […]