موارد استفاده از لوله پلی پروپیلن

موارد استفاده از لوله پلی پروپیلن

لوله پلی پروپیلن (PP) سبکترین ماده لوله کشی با وزن کم مقاومت شیمیایی بسیار مناسب، حتی در بسیاری از حلال های آلی است. این ماده به صورت گسترده برای برنامه های HVAC استفاده می شود و در دو طبقه بندی موجود است که نوع اول آن رایج ترین است. نوع I لوله پلی پروپیلن از […]