انواع کاربردهای اتصال جوشی

انواع کاربرد های اتصالات جوشی

کاربردهای جوشکاری در صنعت هوایی، خودروسازی تا نیازهای مسکونی، بی حد و مرز است؛ بسته به نوع کاری که جوشکار انجام می دهد انواع مختلفی از جوش وجود دارد. اتصال جوشی همیشه نمی تواند در مطلوب ترین حالت انجام شود و همه اینها به نوع جوش مورد نیاز و نوع اتصالات بستگی دارد. در اینجا […]