گالوانیزه سرد چیست

گالوانیزه سرد

گالوانیزاسیون یا گالوانیزه سرد گالوانیزاسیون یا گلوانیزه کردن که ایجاد لایه پوشش محافظ از خوردگی زیرلایه توسط مکانیزم فداشوندگی است، در حالت کلی، به دو صورت گالوانیزه گرم و سرد تقسیم‌بندی می‌شود. گالوانیزه گرم به صورت غوطه‌وری قطعات در حمام مذاب انجام می‌شود. در فرایند گالوانیزه سرد نیز، پوشش محافظ به صورت رنگ غنی از […]

گالوانیزاسیون چیست؟

گالوانیزاسیون چیست؟

گالوانیزاسیون و انواع آن گالوانیزاسیون و یا گالوانیزه کردن یکی از روش های اقتصادی و به صرفه به منظور محافظت از فلزات در محیط های خورنده است. در این روش فلزپایه به منظور جلوگیری از مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی به طور کامل با لایه ای فلز روی پوشانده می شود. به همین […]