پیچ های مورد استفاده در بستن فلنج ها

پیچ های مورد استفاده در بستن فلنج ها

پیچ های مورد استفاده در بستن فلنج ها پیچ ممكن است از یك طرف رزوه شده باشد كه به آن Bolt گفته می شود. در این صورت طرف دیگر آن دارای سر 6 گوش و یا ۴ گوش مخصوص آچار می باشد و به یك مهره (Nut) نیاز دارد و یا ممكن است سرتاسر رزوه […]