گالوانیزاسیون چیست؟

گالوانیزاسیون چیست؟

گالوانیزاسیون و انواع آن گالوانیزاسیون و یا گالوانیزه کردن یکی از روش های اقتصادی و به صرفه به منظور محافظت از فلزات در محیط های خورنده است. در این روش فلزپایه به منظور جلوگیری از مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی به طور کامل با لایه ای فلز روی پوشانده می شود. به همین […]