استفاده از فلنج در صنایع نفت و گاز

استفاده از فلنج در صنایع نفت و گاز

کاربرد فلنج در صنایع نفت و گاز صنایع نفت و گاز جزو بزرگترین متقاضیان استفاده از فلنج ها برای خطوط لوله و پالایشگاه ها هستند. رتبه بندی های خاصی برای فلنج ها از سازمان های مختلف تعیین شده است. ولی این رتبه بندی به معنای منحصر به فرد بودن نیست، بلکه نوعی امتیازدهی است. از […]