کاربرد و مراحل ریخته گری فولاد

ریخته گری فولاد

ریخته گری فولاد به فرآیندی که طی آن به فولاد از طریق ذوب کردن فلزات شکل داده می شود، ریخته گری فولاد گویند. در این فرآیند، فولاد ذوب شده و سپس به درون قالب های  مخصوص ریخته می شوند تا سرد شوند. پس از سرد شدن از قالب ها جدا شده و شکل می گیرند. […]