الزامات عایق بندی خطوط لوله کشی

عایق بندی خطوط لوله کشی

لوله کشی در بسیاری از فرآیندهای صنعتی در تاسیسات شیمیایی یا پتروشیمی مانند نیروگاه ها نقش اصلی را ایفا می کند. زیرا اجزای اصلی مانند لوازم، ستون ها، دیگ ها، توربین ها و غیره را به یکدیگر وصل می کند و جریان مواد و انرژی را تسهیل می کند. برای تضمین چرخه فرآیند صحیح، وضعیت […]