روش تولید و تفاوت لوله گالوانیزه سرد و گرم

لوله گالوانیزه سرد و گرم مقدمه گالوانیزاسیون یا گالوانیزه کردن که به دو روش انجام می‌شود، در واقع اعمال پوشش محافظ خوردگی به  فلز مادر یا زیرلایه است و خوردگی آن توسط لایه‌ای از فلز جلوگیری می‌شود. برای قطعات فولادی، پوشش روی که در جدول سری گالوانیک، پتانسیل خوردگی بیشتری دارد استفاده می‌شود و درنتیجه […]