بازار واردات و صادرات

بازار واردات و صادرات

  بازار واردات و صادرات سنگ آهن چین سنگ آهن چین روندی صعودی مشاهده شد که همچنان پا بر جاست و متوسط قیمت خلوص ۶۲ درصد از ۱۰۶ دلار پایان هفته قبل به ۱۱۶.۶۵ دلار هر تن بهبود داشت. خرید ها افزایش داشت و بازار فولاد چین منتظر رشد تقاضاست. اکثر کارخانه‌های فولاد چین در حال […]