شیرهای کنترلی چگونه عمل می‌کنند؟

شیر کنترل ولو

شیر کنترل ولو یکی از شیرآلات صنعتی پرکاربرد در صنعت می‌باشد. این شیر در جهت عدم استفاده از عملکرد دستی و همچنین کنترل میزان باز و بسته بودن شیرها مو رد استفاده قرار می‌گیرد. انواع شیرهای کنترل ولو  شیرهای کنترل ولو با عملکرد پنوماتیک شیرهای کنترل ولو با عملکرد هیدرولیک شیرهای کنترلی برقی نوع اتصال […]