کاربرد اتصالات جوشی استیل

کاربرد اتصالات جوشی

اتصالات جوشی استیل در سیستم های لوله کشی برای ایجاد تغییر در جهت جریان، تغییر قطر انواع لوله و چند شاخه کردن یک لوله به سمت چندین لوله کاربرد دارند. فرآیند ادغام اتصالات، کار بسیار حساس و مهمی است. علت حساسیت بالای این اتصالات، احتمال نشت مواد و خرابی است. پس قاعدتا هر کسی صلاحیت […]