اتصالات ساکت ولد

اتصالات فشار قوی فولادی به دو دسته دنده‌ای و ساکت ولد تقسیم می‌شوند و در صنایع مختلفی همچون آب و گاز، بخار، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اتصالات فولادی فشار قوی در کلاس های ۲۰۰۰-۳۰۰۰-۵۰۰۰-۶۰۰۰-۹۰۰۰ تولید می گردد. سردنده فولادی فشار قوی ساکت ولد یکی از انواع اتصالات فولادی فشار قوی ساکت به شمار می‌آید.
سردنده فشار قوی فولادی ساکت ولد نوعی از اتصال است که یک انتهای آن دارای دنده رزوه‌ای و انتهای دیگر آن بدون دنده می‌باشد و با جوش به انشعاب متصل می‌شود. این نوع اتصال که یکی از اتصالات مهم و کاربردی در صنعت می‌باشد، به طور گسترده به منظور اتصال خطوط لوله به شیر مخازن مورد استفاده قرار می‌گیرد.رزوه‌های سردنده دارای دندانه‌های نر و مادگی هستند که با دنده‌های لوله جفت می‌شوند. بخش انتهایی لوله که بدون دنده می‌باشد، به منظور انواع لحیم‌کاری و جوش جهت استحکام اتصال مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقاومت حرارتی در سردنده ها به دلیل آنکه برای اتصال در مخازن مورد استفاده قرار می‌گیرد، بسیار مهم بوده و معمولا بین ۲۵- درجه سانتیگراد تا ۱۸۰+ درجه سانتیگراد دارای مقاومت حرارتی می‌باشد.