تامین سوخت نیروگاه ها

تامین سوخت نیروگاه ها

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت در باب تامین سوخت نیروگاه ها اعلام کرد : سید ابراهیم رئیسی ( رئیس جمهور کنونی ) در نشست هیئت دولت 21 آذر ماه از اقدامات وزارت نفت در راستای تامین سوخت نیروگاه ها و تجهیز خوابگاه های دانشجویی تشکر و قدر دانی کرد . وی در ادامه صحبت های […]