بازسازی نیروگاه های قدیمی نیروگاه بعثت

بازسازی نیروگاه بعثت

به نقل از گروه صنعتی لوله و اتصالات آسیا استیل: به گفته مدیرعامل شرکت بعثت نوسازی نیروگاه های قدیمی یک انتخاب نیست یک الزام است. نیروگاه بعثت در طی سال های ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷ راه اندازی و در آن زمان به دلیل میزان نیاز کشور به برق لغب بزرگترین نیروگاه احداث شده برای تامین برق […]