1400 سال بی نیازی از واردات کاتالیست

بی نیازی از واردات کاتالیست

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا از راه اندازی طرح به روزرسانی و افزایش ظرفیت تولید واحد ««پارازایلین» زنجیره محصولات آروماتیکی ایران در سال 1400 خبر داد و اعلام کرد: پروژه شیرین سازی نفت پتروشیمی بوعلی هم به زودی به بهره برداری می رسد . محمد احمد زاده در ادامه تصریح رویداد های تخصصی برای حمایت […]