قیمت فولاد و سیمان باید کاهش پیدا کند

به گزارش آسیا استیل تولید کننده انواع فلنج: رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی آقای محمد رضا رضایی گوچی گفت قیمت مصالح ساختمانی نقش بسزایی در نرخ مسکن دارد. و براساس صحبتی که در مجلس شد باید در طی چهارسال آینده سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازیم. و با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی از […]