ضخامت لوله های فولادی

برای بدست آوردن ضخامت لوله های فولادی باید از یک رابطه و قاعده خاصی تبعیت کرد تا کارایی بهتری داشته باشد.

در توضیحات پایین به توضیح رابطه و ضخامت لوله‌ های فولادی خواهیم پرداخت.

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ وﺭﻕ ﺑﺮﺍی ساخت لوله‌ های فولادی که برای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ است ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ضخامت لوله های فولادی

در فرمول و روابط پایین ضخامت لوله‌ های فولادی به میلی‌متر = t و قطر اسمی لوله‌ های فولادی به میلی‌متر = D نشان داده می‌شود.

  • رابطه گاز و برق پاسیفیک

  • ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ 

  • ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺍﻧﺪوﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺳﯿﻤﺎﻥ و ﭘﻮﺷﺶ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎﺭﺟﯽ 

ﺿﺨﺎﻣﺖ وﺭﻕ‌ های فولادی ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ 1/9 میلی‌ متر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﺍﺑﻄﻪ اولی ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی فولادی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺗﺎ 1350 میلی‌متر (54 اینچ) کاربرد دارد.

ﺭﺍﺑﻄﻪ دومی ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی فولادیﺎ ﻗﻄﺮ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 1350 میلی‌ متر کاربرد دارد.

در ساخت و تعبیه لوله‌ های فولادی باید طوری قطر و ضخامت لوله های فولادی را در نظر گرفت تا لوله‌ ها در اثر جابجایی و حمل‌ و نقل دچار صدمه و فشردگی و حتی له شدن نشوند.

حتی در زمان نصب باید دقت کرد لوله‌ ها از حالت دایره‌ ای خارج نشوند و پهن نشوند.

برای جلو گیری از اینگونه صدمات باید حداقل ضخامت D/100 الی D/120 را در نظر گرفت.

و حتماً باید توسط طراح متخصص تعیین شود.

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎیی که در مطالب ﻓﻮﻕ مطرح شدند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ و همچنین مقاومت آن ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ می‌ باشد.

ﺩﺭ ﻧﺸریه‌ ای از ﺍﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺁﺑﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ(AWWA)آمده که:

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻣﻞ ضخامت لوله های فولادی آمده است که کمک شایانی به سایر فعالیت‌ ها می‌کند

برای اتصال جوشی طبق استاندارد DIN2460 در جدول زیر مطرح شده است.

جدول مشخصات ضخامت جداره لوله های فولادی

جدیدترین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *