ضخامت جداره لوله های فولادی

برای بدست آوردن ضخامت جداره لوله‌ های فولادی باید از یک رابطه و قاعده خاصی تبعیت کرد تا کارایی بهتری داشته باشد.

در توضیحات پایین به توضیح رابطه و ضخامت ساخت لوله‌ های فولادی خواهیم پرداخت.

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ وﺭﻕ ﺑﺮﺍی ساخت لوله‌ های فولادی که برای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ است ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ضخامت جداره لوله های فولادی

در فرمول و روابط پایین ضخامت ورق لوله‌ های فولادی به میلی‌متر = t و قطر اسمی لوله‌ های فولادی به میلی‌متر = D نشان داده می‌شود.

  • رابطه گاز و برق پاسیفیک

5556

  • ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ 

5557

  • ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺍﻧﺪوﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺳﯿﻤﺎﻥ و ﭘﻮﺷﺶ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎﺭﺟﯽ 

5587ﺿﺨﺎﻣﺖ وﺭﻕ‌ های فولادی ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ 1/9 میلی‌ متر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﺍﺑﻄﻪ اولی ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی فولادی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺗﺎ 1350 میلی‌متر (54 اینچ) کاربرد دارد.

ﺭﺍﺑﻄﻪ دومی ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی فولادی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 1350 میلی‌ متر کاربرد دارد.

در ساخت و تعبیه لوله‌ های فولادی باید طوری ضخامت و قطر آن‌ ها را در نظر گرفت تا لوله‌ ها در اثر جابجایی و حمل‌ و نقل دچار صدمه و فشردگی و حتی له شدن نشوند.

حتی در زمان نصب باید دقت کرد لوله‌ ها از حالت دایره‌ ای خارج نشوند و پهن نشوند.

برای جلو گیری از اینگونه صدمات باید حداقل ضخامت D/100 الی D/120 را در نظر گرفت.

و حتماً باید توسط طراح متخصص تعیین شود.

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎیی که در مطالب ﻓﻮﻕ مطرح شدند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ و همچنین مقاومت آن ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ می‌ باشد.

ﺩﺭ ﻧﺸریه‌ ای از ﺍﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺁﺑﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ(AWWA)آمده که:

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آمده است که کمک شایانی به سایر فعالیت‌ ها می‌کند

برای اتصال جوشی طبق استاندارد DIN2460 در جدول زیر مطرح شده است.

جدول مشخصات ضخامت جداره لوله های فولادی

دیدگاهتان را بنویسید

جدیدترین مقالات

سبد خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.