بورس رخت سبــز بر تن کـرد

بــورس سبــزپـوش شــد.

13990720 1

شــاخص کل بورس تهـــران که در ساعات ابتدایی معاملات صعودی چشم گیر داشت در پایان معاملات با رشد ۲۶ هزار واحدی(معادل ۱.۷۲ درصد افزایش) در ارتفاع یک میلیون و۵۴۰ هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۵هزار واحدی ۵۰۷ هزار و ۱۹۷ واحد (معادل ۱.۷۲ درصد افزایش) را ثبت کرد. شاخص کل فرابورس نیز به ۱۸ هزار و ۱۵۴ واحد رسید.

معــاملات امروز 20 مهرماه 1399

سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان کد عرضه ۴۵۲۴۰۹

قیمت سقف۱۲۹۸۱۹

قیمت میانگین ۱۲۸۴۶۳

قیمت کف۱۲۷۶۵۴

قیمت پایه۱۱۲۴۹۲

درصد رقابت از کف ۱۳.۵

درصد از سقف ۱۵.۴

نسبت تقاضا به عرضه ۲.۵

سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان کد عرضه ۴۵۲۴۳۳

قیمت سقف۱۳۰۸۸۹

قیمت میانگین ۱۲۸۵۷۳

قیمت کف۱۲۷۹۹۷

قیمت پایه۱۱۲۴۹۲

درصد رقابت از کف ۱۳.۸

درصد از سقف ۱۶.۴

نسبت تقاضا به عرضه ۲.۷

ریل آهن UIC۶۰ ذوب آهن اصفهان

با قیمت پایه ۱۷۸۰۰۰ ریال معامله شد

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان

با قیمت پایه ۱۰۵۱۳۳ ریال معامله شد

میلگرد A۳-۲۲ ذوب آهن اصفهان

قیمت سقف۱۰۵۶۶۶

قیمت میانگین ۱۰۵۶۶۶

قیمت کف۱۰۵۶۶۶

قیمت پایه۱۰۵۱۳۳

درصد رقابت از کف ۰.۵

درصد از سقف ۰.۵

نسبت تقاضا به عرضه ۱.۵

13990720 3

دیدگاهتان را بنویسید

جدیدترین مقالات

سبد خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.